[../page_1.html]
[../page_2.html]
[../page_3.html]
[../page_4.html]
[../page_5.html]
[../page_6.html]
[./50alform.html]
[../page_8.html]
[./50als4.html]
[../50alform2.html]
[../page_7.html]
[./50als3.html]
[./50als1.html]
[./50alform.html]
[../50alform2.html]
[mailto:info@site.com]
[./page_1.html]
[./50als2.html]
[../page_10.html]
[../page_9.html]
[../page_12.html]
[../page_9.html]
[./50alform.html]
[../50alform2.html]
[../page_9.html]
[./50alform.html]
[../50alform2.html]
[../page_12.html]
[../page_9.html]
[./50alform.html]
[../50alform2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

De Ridders van het Everzwijn zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie Federatie Europese Narren (F.E.N.). Zij staan in voor de verzekering van alle evenementen, organiseren cursussen zoals het bouwen van carnavalwagens, buutteredeners (=tonprater), reiken de Zilveren Narren uit aan de verdienstelijkste leden van een vereniging enz.

  

De Ridders van het Everzwijn zijn de eerste, en dus oudste, carnavalsvereniging van Groot-- Lummen. Zij zijn verheugd dat er binnen hun gemeente nog carnavalsgroepen zijn nl: de Bierschieters en de Leegdrinkers. Met deze twee verenigingen wordt intensief samengewerkt . Zo werd in 2001 het Lummense Narke door de drie groepen ingehuldigd. Het carnavaleske beeldje waakt van op zijn sokkel op het Gemeenteplein van 11 november tot Aswoensdag over het Lummense carnaval. Tijdens de nacht van Oud naar Nieuw (2007-2008) werd dit beeldje volledig vernield door vandalen.

Allicht wordt zijn opvolger op 11 november 2010 onthuld!


  

De K. V. De Ridders van het Everzwijn reikt jaarlijks een trofee van verdienste, het “Gulden Gielke”, uit aan een groep of aan personen die niet rechtstreeks iets met carnaval te maken hebben, maar die door hun inzet en toewijding blijk geven van een hart voor de carnavaleske traditie.

Dit beeldje is met de hand gemaakt en is dus een uniek kunstwerk, geschapen door Chris Maes.
Sinds het seizoen 2009-2010 werden de Ridders van het Everzwijn door L.I.V.E.K.E (Limburgse Vereniging voor KarnavalsEvenementen), na een proefperiode, aanvaard als lid. De aansluitingsvoorwaarden zijn o.a: een prins of prinses hebben, een stoet organiseren en de leden dienen geüniformeerd te zijn.
De Ridders van het Everzwijn uit Lummen zullen voortaan samenwerken met Bilzen, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Genk, Hamont, Hasselt, Lanaken, Maaseik, St.-Truiden, Tongeren, 's Gravenvoeren, en Zonhoven.
Elk jaar moet er voortaan een origineel (dus geen bestaand!) carnavalslied in het "Lummes" gecomponeerd worden.