Jeugdprins Kobe I & Jeugdprinses Emma I

2017

Jeugdprins Valentijn I & Jeugdprinses Julie I

2018

Jeugdprins Milo I & Jeugdprinses Beau I

2019

Jeugdprins Robbe I & Jeugdprinses Stefanie I

2020

Jeugdprinses Yana I

2023