Ontstaan, doel en werking:

De carnavalsvereniging “De Ridders van het Everzwijn” is ontstaan uit twee verenigingen, namelijk: de Oudstrijdersbond (de N.S.B.) en harmonie St. Cecilia.Beide verenigingen gebruikten hetzelfde vergaderlokaal, dat op bepaald ogenblik aan serieuze verbouwingen toe was. Om geld in het bakje te krijgen, werd er een carnavalbal georganiseerd, en meteen was er op 24/2/1963 een eerste prins: Jules I(Swinnen).

De carnavalsvereniging stelt zich tot doel het folkloristisch gebeuren rond het vieren van carnaval, in oorsprong een Germaanse overlevering, in stand te houden en te bevorderen. Heden ten dage zijn al de activiteiten van de K.V. De Ridders van het Everzwijn erop gericht de jaarlijkse carnavalstoet in het centrum van Lummen, in stand te houden. Daar zijn zij al meer dan 55 jaar ononderbroken in geslaagd, en dat willen ze zo houden.

Vaste activiteiten voor de ganse bevolking zijn: 11 november met de opening van het nieuwe seizoen; de eerste vrijdag na Nieuwjaar: het prinsenbal, waarop traditioneel de nieuwe prins voorgesteld wordt; carnavalszondag, dit is de zondag voor Aswoensdag. De camavalstoet met deelname van groepen uit het hele Vlaamse land, voorafgegaan door een grote reclamestoet trekt dan door het Lummense centrum. ‘s Avonds sluiten we in de feesttent op het Gemeenteplein, het hoogtepunt van het Lummense carnaval af.

De Ridders van het Everzwijn zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie Federatie Europese Narren (F.E.N.). Zij staan in voor de verzekering van alle evenementen, organiseren cursussen zoals het bouwen van carnavalwagens, buutteredeners (=tonprater), reiken de Zilveren Narren uit aan de verdienstelijkste leden van een vereniging enz.

Sinds het seizoen 2009-2010 werden de Ridders van het Everzwijn door L.I.V.E.K.E (Limburgse Vereniging voor KarnavalsEvenementen), na een proefperiode, aanvaard als lid. De aansluitingsvoorwaarden zijn o.a: een prins of prinses hebben, een stoet organiseren en de leden dienen geüniformeerd te zijn. De Ridders van het Everzwijn uit Lummen zullen voortaan samenwerken met Bilzen, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Genk, Hamont, Hasselt, Lanaken, Maaseik, St.-Truiden, Tongeren, ’s Gravenvoeren, en Zonhoven. Elk jaar moet er voortaan een origineel (dus geen bestaand!) carnavalslied in het “Lummes” gecomponeerd worden.